میکروبیولوژی دامپزشکی

میکروبیولوژی دامپزشکی

سردبير : دکتر شاهرخ رنجبر بهادری
ويراستار : دکتر علی اسلامی، دکتر سعید بکایی، دکتر هدایت حسینی، دکتر ناصر حقوقی راد، دکتر مهدی رزاقی ابیانه، دکتر شاهرخ رنجبر بهادری، دکتر تقی زهرایی صالحی، دکتر پرویز شایان، دکتر مهدی منصوری، دکتر مسعود قربانپور، دکتر مهدی عسگری بدوئی، دکتر مهرداد مهری
ISSN : 2251-8851
نشاني : گرمسار، خيابان انتفاضه، دانشگاه آزاد اسلامي، دفتر مجله ميكروبيولوژي دامپزشكي، صندوق پستي: 144/35815، ايميل: jvm@iau-garmsar.ac.ir
شماره تماس : 023-24229706

ليست شمارگان