مجله علمی-ترویجی آبزیان زینتی

مجله علمی-ترویجی آبزیان زینتی

سردبير :  محمود بهمنی
ويراستار : دکتر ابوالفضل سپهداری، دکتر محمود حافظیه، دکتر همایون حسین زاده، دکتر سید جلیل ذزیه زهرا، دکتر سهراب رضوانی، دکتر مصطفی شریف‌روحانی، دکتر مرتضی علیزاده، دکتر فریدون عوفی، دکتر عباس متین‌فر، دکتر عباسعلی مطلبی، دکتر حامد منوچهری، دکتر محمود نفیسی، دکتر تورج ولی‌نسب، دکتر سیامک یوسفی
ISSN : 2423-4575
نشاني : تهران، خيابان آزادي، خيابان بهزاد (كاوه)، پلاك ۳۲ ، واحد ۱۲ (ملاقات با تعيين وقت قبلي)نشاني مكاتبه‌اي: تهران - صندوق پستي ۱۶۶-۱۴۱۸۵نمابر: ۶۶۹۱۵۹۲۳-پست الكترونيك: info@ornamentalaquatics.ir
شماره تماس : ۶۶۹۱۵۹۲۳

ليست شمارگان