مجله علمی‌ـ پژوهشی باغ نظر

مجله علمی‌ـ پژوهشی باغ نظر

سردبير : دکتر احمد پوراحمد
ويراستار : دکتر مجتبی انصاری ، دکتر ناصر براتی ، دکتر شهره جوادی ، دکتر رضا داوری ، دکتر محمد خزایی ، دکتر داراب دیبا ، دکتر مهدی شیبانی ، ایو پورتر ، محمد قاری‌پور ، ژان ژاک ترین ، کلود مسو، آن اسگارد
وب سايت : http://www.bagh-sj.com/
ISSN : 1735-9635
ISSN Online : 2251-7197
نشاني : آدرس : تهران، خيابان آزادي، خيابان دكتر قريب، پلاك 23، پژوهشكده نظر. كد پستي : 1419843111 ، فاكس: 66915830، ايميل: baghnazar@yahoo.com
شماره تماس : 021-66915845 

ليست شمارگان