علم و مهندسی سرامیک

علم و مهندسی سرامیک

سردبير : دکتر حسین سرپولکی
ويراستار : دکتر جعفر جوادپور، دکتر علی بیت اللهی، دکتر فتح الله مضطرزاده، دکتر علی نعمتی، دکتر عباس کیانوش، دکتر فرهاد گلستانی فرد، دکتر مهران صولتی، دکتر احسان طاهری نساج، دکتر محمد علی فقیهی ثانی، دکتر محمد علی بهره ور، دکتر بیژن افتخاری
وب سايت : http://ijcse.ir/
نشاني : تهران- نارمک- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مواد و متالورژی- طبقه دوم- اتاق 215
شماره تماس : 021-77899399

ليست شمارگان