تحقیقات منابع آب ایران

تحقیقات منابع آب ایران

سردبير : دکتر رضا کراچیان
ويراستار : دکتر رضا اردکانیان، دکتر رضا مکنون، دکتر محمد کارآموز، دکتر امین علیزاده ، دکتر علی خلیلی ، دکتر علیرضا سپاسخواه، دکتر عباس افشار ، دکتر مسعود تابش، دکتر بهزاد عطایی آشتیانی ، دکتر حسن غیور، دکتر ناصر طالب بیدختی، دکتر غلامعباس بارانی، دکتر حمید رضا صفوی،
وب سايت : http://www.iwrr.ir/
ISSN : 1735-2347
ISSN Online : 2476-7360
نشاني : تهران، خیابان فلسطین شمالی، نرسیده به زرتشت، کوچه پرویز روشن، پلاک 28، طبقه چهارم، انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران، دفتر مجله تحقیقات منابع آب ایران، آدرس ایمیل دفتر مجله: info@iwrr.ir، ایمیل سردبیر (دکتر رضا کراچیان): kerachian@ut.ac.ir

ليست شمارگان