انرژی ایران

انرژی ایران

سردبير : مهندس حمید چیت چیان
ويراستار : دکتر مهدی اشجعی، دکتر محمدعلی عبدلی ، دکتر محمود رضا حقی فام، دکتر شهرام جدید ، دکتر مهدی صادقی ، دکتر عباس علی آبادی ، دکتر سید ابراهیم موسوی ترشیزی، دکتر داود منظور ، دکتر بهروز کاری ، دکتر رامین روشندل
وب سايت : http://necjournals.ir/
ISSN : 1028-3706
ISSN Online : 2322-1240
نشاني : تهران،شهرک قدس (غرب) - انتهای بلوار شهید دادمان (پونک باختری) جنب بزرگراه یادگار امام - پژوهشگاه نیرو ساختمان معاونت امور انرژی - سازمان انرژیهای نو ایران (سانا) کد پستی 1468611387، فکس: 021-88094884، ایمیل: info@necjournals.ir
شماره تماس : 021- 88086945

ليست شمارگان