فصلنامه علمي پژوهشي طب انتظامي

فصلنامه علمي پژوهشي طب انتظامي

سردبير : دكتر مجيد صادقي زاده
ISSN : 6241-2228
ISSN Online : 3483-2383
نشاني : تهران، خيابان وليعصر (عج)، بالاتر از ميدان ونك، روبروي ظفر، بيمارستان حضرت وليعصر (عج)، ساختمان درمانگاه ها، طبقه پنجم، مركز تحقيقات كاربردي معاونت بهداد ناجا، فكس: 88777876، ايميل : teb@police.ir
شماره تماس : 021-88777876

ليست شمارگان