مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

سردبير : علي اصغر پيوندي
ويراستار : روشنك احمدي مرندي
وب سايت : http://www.jmciri.ir
ISSN : 1073-1562
نشاني : تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان فرشي مقدم (خيابان شانزدهم)، روبروي دانشكده كارآفريني، پلاك 119، كدپستي: 1439837953، jmciriirimc.org
شماره تماس : 021-84138315

ليست شمارگان