شيوه مرتب سازي
نمايش نتيجه در هر صفحه
1

بررسي ميزان آلودگي به HCV، HIV و HBV در بيماران مبتلا به بتا تالاسمي ماژور

نويسنده: احمد قره باغيان
استاد راهنما: حوري رضوان
استاد مشاور: مينا ايزديار
تاريخ دفاع: 1370/12/30
مدرك: دكترا دكتراي علوم آزمايشگاهي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پيراپزشكي،
كلمات كليدي: