سامانه با هدف اصلي كمك به ارتقاء سطح كيفي آموزش و پژوهش در دانشگاه ها، از طريق تامين منابع اطلاعاتي مختلف و فراهم آوردن محيطي منسجم و يكپارچه جهت استفاده از اين منابع، در كوتاه ترين زمان و مفيدترين و مناسب ترين شرايط، حوزه كشاورزي را راه اندازي نموده است. اين بخش شامل مقالات مجلات و همايش هاي علمي پژوهشي حوزه كشاورزي در كشور ايران، بانك اطلاعاتي كتاب ها و مستندات حوزه كشاورزي، بخش تبليغات و با ارائه خدمات ويژه اي همچون رزومه پژوهشگران، براي ارائه منابع اطلاعاتي معتبر به محققين، دانشجويان و اساتيد جهت ارتقاء سطح علمي مي باشد. شايان ذكر است سامانه دانش گستر بركت از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در صورت تمايل در زمينه هاي علمي دعوت به همكاري مي نمايد.